Podmínky účasti na akcích StartOnline

Tyto Podmínky účasti určují pravidla pro účast na školeních, konferencích, workshopech a jiných akcích pořádaných studiem StartOnline s.r.o. vypsaných na webových stránkách www.startonline.cz

  1. STORNO PODMÍNKY

Vaše přihlášení na akci je závazné v momentu uhrazení platby nebo zálohové platby za akci dle instrukcí, které po přihlášení dostanete na Váš email.

Zrušení účasti na akci je možné:

  • s vrácením plné výše uhrazené platby při zrušení účasti více než 2 týdny před konáním akce
  • se storno poplatkem 50% při zrušení účasti 2 týdny – 1 týden před konáním akce
  • se storno poplatkem 100% při zrušení účasti méně než 1 týden před konáním akce

Vstupenky na akce je možné převést na jiné osoby. V takovém případě nám prosím změnu účastníka nahlaste předem.

  1. OSOBNÍ ÚDAJE

Poskytnutím Vašich osobních údajů při přihlášení na akci souhlasíte se zařazením do e-mailové databáze studia StartOnline, případně také do databáze spolupořadatelů akce, pokud jsou takové další subjekty u akce uvedené.

Zároveň souhlasíte s tím, že Vám budeme zasílat obchodní sdělení. Kdykoli se z něj ale můžete odhlásit.

  1. POŘÍZENÍ ZÁZNAMU AKCÍ

StartOnline může pořizovat z akcí fotografický nebo video záznam pro své vlastní obchodní a marketingové potřeby a také pro potřeby vzdělávání třetích osob.

Pokud si vysloveně nepřejete, abyste byli zachyceni na jakémkoli fotografickém nebo video materiálu, informujte nás prosím aktivně alespoň 1 den předem. Domluvíme se na řešení.