Využíváte ve svém marketingu časově omezené nabídky se slevou? Sama jsem v poslední době narazila na několik webů s tímto marketingovým přístupem. Některé z nich odpočet se slevou využívaly jako pravidelnou součást své prodejní strategie. Jde však opravdu o efektivní prodejní nástroj, nebo máme co do činění s manipulací, která může poškodit dobré jméno firmy i produkt? Více v článku.

Esence odpočítávání do konce slevy

Princip časově omezených nabídek

Módu odpočitávadel na webu do Čech přinesl David Kirš. Funkce jeho Miowebu umožnily snadnou tvorbu prodejních kampaní s využitím odpočtu. Časově omezená sleva pak zpravidla vypadá jako časový odpočet, po kterém daná nabídka nenávratně skončí. Musíte se ihned rozhodnout, nebo svou šanci promarníte.

Taková situace vytváří v mozku člověka pocit urgence a stresu, který urychluje nákupní rozhodnutí. Podpora Miowebu v článku o využití odpočitávadla uvádí, že přidáním odpočtu „vytvoříte v zákazníkovi pocit naléhavosti a nutnosti jednat rychleji, než by třeba za normálních okolností jednal“. Píše se zde také, že A/B testování prodeje se slevou vs. prodeje s časově omezenou slevou jasně prokazuje, že varianta s časovým omezením je mnohem efektivnější.

Funguje to! Ale chcete to opravdu?

Případové studie, které dokazují účinnost časového omezení nabídky se slevou, mi připomínají hezký příběh ze života fyzika Richarda Feynmana. V jistém období svého života často chodil do baru, platil holkám pití a choval se jako džentlmen, ale nikdy žádnou nedostal do postele. Až mu jeden přítel poradil, ať se holky prostě rovnou zeptá: „Vyspíš se dneska se mnou?“, a to dříve než ji jakékoli pití zaplatí. A na co Feynman přišel? Že tato metoda funguje. Svoji zkušenost uzavírá se slovy: „Nehledě na to, jak účinná ta metoda byla, nikdy jsem ji už znovu nepoužil. Tímto způsobem mě to netěšilo“.

Feynman tedy sice objevil trik jak zvýšit efektivitu svého počínání, ale také i hlubší kontext takového jednání. Také odpočítávání má takový hlubší kontext. Jaký je?

Odpocitavadlo, časově omezená nabídka

I v růžové, fialové a tyrkysové je to pořád časově omezená nabídka s odpočítáváním.

Odpočitávadlo v rámci marketingové strategie

Když se rozhodujete, zda využít odpočítávání a s ním spojeného uměle vyvolaného tlaku, rozhodujete se také o firemních hodnotách i marketingové strategie. Toto rozhodování lze shrnout do třech otázek:

  • Chcete dělat hodnotový nebo manipulativní marketing?
  • Chcete se zákazníkem budovat dlouhodobý nebo krátkodobý vztah?
  • Odráží použitý marketing vaše firemní hodnoty a hodnoty vašich produktů a služeb?

Pokud zvolíte odpočítávání, pouštíte se do oblasti manipulativního marketingu a místo dlouhodobého vztahu budujete krátkodobý, ve kterém jde o jednorázový zisk. Právě to může být často v naprostém rozporu s hlásanými hodnotami firmy. Kdežto díky důrazu na hodnotový marketing máte šanci vybudovat skutečný, dlouhodobý vztah s klientem, který se může vrátit nebo vás doporučit. Tento rozdíl pojmenoval Simon Sinek ve své knize Začněte s proč velmi hezky jako rozdíl mezi manipulací a inspirací.

Kde je hrana manipulace?

Svět však není tak černobílý, aby se hodnotový marketing a využití slevových nástrojů zcela vylučovaly. Největším problémem časově omezených nabídek se slevou však je, že se často využijí v případech, kdy mají hodnotu produktu nahradit. V jakých případech tomu tak je?

Příklad předprodeje online kurzu/knihy

Nový projekt bez historie se snaží prodat nový online kurz v předprodeji se slevou 2 měsíce před spuštěním kurzu. Firma se rozhodla, že peníze potřebuje 2 měsíce předtím, než produkt bude existovat a tlak na uživatele vytváří tím, že odpočitávadlo je na prodejní stránce použité hned 6x. Tohle je manipulace.

Zaběhlý projekt s velkou skupinou zákazníků a fanoušků chce vydat novou knihu – překlad známé zahraniční knihy do češtiny. V omezeném čase ji nabízí předem se slevou, protože shání peníze na realizaci tisku. Tohle je funkční využití časově omezené nabídky s transparentním zdůvodněním, nepovažuji to za manipulativní chování.

Příklad časově omezené slevy na prodej akcí

Organizátor akce nabízí registraci na akci do daného času před akcí se slevou. Sleva je odůvodněná tím, že organizátor potřebuje zaplatit do jistého času zálohy za prostor, objednat občerstvení apod., nebo zrušit rezervace v případě, že by akci neobsadil. Tohle je odůvodněná brzká sleva a je to ok.

Organizátor akcí žádá, aby se u každé akce na jeho webu bez ohledu na její obsazenost zobrazovalo, že na akci zbývají pouze 2 místa. Jediným důvodem omezení – tentokrát množstevního – je vyvolání tlaku na rozhodnutí o nákupu.  Tohle je manipulace.

Abych to shrnula: Za manipulativní považuji takové chování, kterému neodpovídá žádný reálný důvod. Neexistuje žádný reálný rámec, proč je dnes produkt levnější než zítra. Jediným zdůvodněním časově omezené nabídky se slevou je vyvinout tlak na uživatele, aby si zakoupil produkt/službu.  

Jak vidíte, existují i odůvodněné časově omezené nabídky, které za manipulativní nepovažuji. Jejich základem je transparentní komunikace o důvodu časově omezené slevy nebo reálný důvod, který si uživatel může domyslet. Odpustit si slevu nebo otevřeně komunikovat o jejím důvodu může fungovat v prospěch vytvoření vztahu a férového prostředí, které prospěje jak firmě, tak jejímu zákazníkovi.

Odpočet času ke konci slevy

Časově omezená sleva může vypadat i takto.

Marketingové nástroje jsou ukotvené v marketingové strategii

Součástí každé marketingové strategie by mělo být tedy rozhodnutí o využití marketingových nástrojů. Budete využívat slevy, a jakého typu? Budete k prodeji využívat časově či množstvím omezené nabídky? Jakým způsobem komunikujete hodnotu svého produktu? Každý podnikatel či firma by měli znát odpovědi na tyto otázky.

V opačném případě se může stát, že pošpiní své jméno nebo hodnotu svého produktu. Nahrává tomu navíc i fakt, že slevy a praktiky odpočítávání jsou na trhu natolik zavedené, že k nim většina firem sáhne jako k ověřenému nástroji na zvýšení zisku – bez hlubšího zamyšlení o jejich (ne)smyslu. Doufám ale, že tento článek povede alespoň k částečně změně, a tím i k větší spokojenosti firem i zákazníků.

——————–

Zajímá vás hodnotově zaměřený marketing a jeho postupy? Potřebujete k vašemu projektu konzultaci nebo marketingový servis? Kontaktujte nás.